היתרי בניה הבקשות השונות

היתר רגיל , שינויים , בקשה מקוצרת , בית בנחלה ... סדר על קצה המזלג
היתר - "בניה" : הסוג הנפוץ ביותר מבין הבקשות  נערך בשני מקרים  הראשון  בניה חדשה כלומר בניה על מגרש ריק לחילופין מגרש עם בניין קיים שמיועד להריסה השני תוספת בניה כלומר  ישנו בניין קיים והבקשה היא להוסיף אליו חלקים נוספים החל ממרפסת ועד להכפלת השטח הקיים ויותר.

היתר – "שינויים ": היא בקשה לשנות מהיתר שניתן למבנה חדש במקרה  שהמבנה שנבנה בפועל לא ע"פ ההיתר שניתן כמו"כ במידה ויש רצון לשנות מתכניות שאושרו וטרם ניתן טופס 4.
  
הסדרת מצב קיים :  בקשת היתר לשינויים בדיעבד במקרה של בניה ללא היתר לאחר שניתן טופס 4 הדרישה כוללת הצגה של המצב כיום על רקע ההיתר שניתן בעבר תוך הצגת השינויים.
    
בתים בנחלה : היתר בניה לתוספות המאושרות בקיבוצים ומושבים בצורה גורפת  בשונה מהיתר בניה רגיל אין מדובר רק על תוספת למבנה קיים כחלק פעמיים שמדובר על מבנה  שהוא נפרד (בן ממשיך)  אך עדיין באותה הנחלה נחלות מתאפיינות לרוב במגרשים גדולים משמעותית המחולקים למגורים ומשק \פל"ח  

בקשה להיתר מקוצרת :  מונה בתוכה כמה סעיפים לתוספות קלות למבנה קיים לדוג' בניית גדר , גגונים , מעלית הוספת מרחב מוגן  (בגלל הרגישות הבטחונית במדינת ישראל במידה ומוגשת בקשה להוספת ממ"ד ישנם הקלות מיוחדות לדוגמא חריגה מקווי הבניין) הדרישה היא הגשה של בקשה עם חלק מהדרישות המקובלות לפי סוג התוספת כמפורט בקישור הזה: