למי מומלץ לפנות בכדי שישיג לכם היתר?

תהליך בקשת וקבלת ההיתר מורכב, דורש ידע והתמצאות בחוקי הבנייה והכרה של צורת ההתנהלות והבירוקרטיה של הרשויות ודרישותיהן, 
לצד הכרת תכנית התב"ע של כל רשות והשלכותיה על המגרש עליו תתבצע הבנייה, לצד התקנות החלות עליו.
הבקשה מכילה מידע מקצועי רב, כמו חישוב אחוזי בנייה ושטחי הבנייה, עם נספחים המכילים אישורים וחתימות של אנשי מקצוע רבים, מפה טופוגרפית עדכנית, צילום מגרש ועוד.
לכן, חשוב להפקיד את התהליך בידיה של חברה מקצועית. חברה כזו תעניק מכלול רחב של שירותים בעזרת מגוון רחב של אנשי מקצוע, שגם יודעים לגלות פרצות בחוק ותכנית התב"ע, להתמודד עם התנגדויות מצדה של הוועדה של הרשות או של צדדים לא צפויים אחרים ולהגדיל בצורה קריטית ומכרעת את הסיכוי שלכם לקבל את ההיתר.
מכאן לא נותר לכם אלא להתחיל לתת לחלום שלכם לקרום עור וגידים ולהגיע להסכמות ביניכם, בני הזוג, איך יראה הבית. את זה אנחנו משאירים לכם.