מהם השלבים בדרך לקבלת ההיתר?

הדרך לקבלת ההיתר המיוחל, מתחילה בהגשת בקשה לקבלת מידע מהוועדה המקצועית לתכנון ובנייה של הרשות העירונית,  
אשר תצייד אתכם במסמכים שיבהירו בפניכם מה השימוש המותר בנכס שלכם ומהן זכויות הבנייה המאושרות לו, הכל לפי תכנית התב"ע של העיר או הישוב – ובנוסף, תפרט בפניכם מה עליכם לבצע בכדי שתוכלו לקבל את ההיתר ממנה.
לאחר שלמדתם את כל ההתניות הללו של הרשות, אתם מגישים לוועדה שלה את ה”גרמושקה”: המחשה חזותית של הבית המתוכנן - תכנית אדריכלית ומפרט של התכנון ההנדסי, אשר ישכנעו את הוועדה על כך שהבית שלכם ישתלב יפה בסביבה ולפי התכנית העירונית (תב"ע), מבחינת צורתו, גובהו, צבעו, חומרי הגמר שלו וכדומה והוא גם מחושב נכון מבחינת אחוזי הבנייה ולא חורג משטח המגרש עליו יבנה.
בנוסף תבדוק הוועדה אם הבית עומד בחוקי הבנייה ובתקני הבטיחות השונים בבתים פרטיים, למשל, בממ"ד ובגובה המעקות למדרגות. מבנה ציבור יצטרך גם לעמוד בתקני נגישות, כיבוי אש ותקנים רבים נוספים.
לצד ההמחשה האדריכלית וההנדסית, עליכם לצרף גם את כל המסמכים המעידים על כך שעמדתם בכל הדרישות הפורמליות - אישור בעלות על הקרקע, חתימות בעלי עניין (בעלי הנכס, שכנים וכו'), אישורי חברת חשמל ובזק ואסמכתאות על כל התשלומים לרשות העירונית כמו היטל השבחה (אם קיים) או מס שבח (אם מכרתם נכס).
לאחר קבלת כל החומר מכם, הוועדה תאפשר להגיש התנגדויות לבנייה שלכם, בתוך פרק זמן של שבועיים, מצד שלישי אשר חושב שהבנייה שלכם תפריע או תפגע בו (שכנים שלא רוצים שהבית שלכם יסתיר להם את הנוף, למשל. במידה ואתם מבקשים לבצע שיפוץ בנכס הקיים בבית משותף, תצטרכו לקבל הסכמה חתומה לכך של 75% מהדיירים).תכנית הבנייה שלכם תיבדק במקביל בוועדת הפיקוח ברשות המקומית ואם היא תכיל בצורה מסודרת את כל המסמכים הנדרשים, היא תעביר את הבקשה לבדיקה יסודית של תקינותה על פי החוק, על ידי מהנדס של ועדת הפיקוח, אשר מחליט לחסד או לשבט בעניינה.
אתם עשויים גם להידרש לבצע שינויים בתכנית שלכם ולהציגם בפני הוועדה המקומית, כתנאי לאישורה.במידה והבקשה להיתר בנייה תידחה, תהיה לכם אפשרות להגיש ערעור לוועדת ערר המחוזית או למחלקה המשפטית של העירייה בתוך 30 יום.
את היתר הבנייה תקבלו לאחר התשלום (אלא מה? אגרות בנייה, היטלי פיתוח והיטל השבחה), בפרק זמן של בין 8 עד 14 חודשים (הגם שנעשו שינויים בחוק המזרזים את קבלתו, ביוזמת השר כחלון בשעתו, זו עדיין המציאות).