סוגי ההיתרים הקיימים

קיימים סוגים שונים של היתרים, אותם מבקשים מהוועדה לתכנון ובנייה בעירייה והכל לפי המקרה והצורך הספציפי שלכם:
היתר בניה: האישור הנפוץ ביותר מבין הבקשות המוגשות לעירייה והוא מתקיים במקרה של בניה חדשה על מגרש ריק או שעומד עליו מבנה שמיועד להריסה וכן, במקרה של תוספת בניה למבנה קיים, כמו מרפסת או בנייה אשר תגדיל את שטחו של המבנה.
היתר לשינויים: היא בקשה המוגשת לאחר קבלת היתר בנייה, במידה ואתם מבקשים לשנות משהו או לחרוג מתכנית הבית אשר הוועדה כבר אישרה לכם, או אם בניתם בצורה השונה וחורגת מהמאושר לכם בהיתר שקיבלתם בתחילת הבנייה והכל בתנאי שטרם קיבלתם אישור של הרשות לטופס 4 (טופס עם בקשה שלכם המלווה בתצהירים שהבית נבנה בהתאמה להיתר ולתקן, אשר מקבלת אישור רשמי של הרשות כי בניית המבנה הסתיימה, הוא נבנה לפי ההיתר שקיבלתם והוא בטוח ומתאים למגורים ויש רשות לחברו לתשתיות השונות, לקראת האישור הסופי המתיר לכם לאכלס את הנכס וליהנות ממגורים בו).
הסדרת מצב קיים:  זו בקשת היתר לשינויים בדיעבד, במקרה שקיבלתם אישור לטופס 4 ואתם בכל זאת בניתם בצורה שונה מהקבוע בהיתר, בניגוד להצהרה שלכם עליה הסתמכה הרשות ובזכותה אישרה את הבית למגורים.
בתים בנחלה: היתר בניה לתוספות המאושרות בצורה גורפת בשונה מהיתר בניה והוא ניתן בקיבוצים ומושבים, שם מתבצעת בנייה או הרחבות בנייה (על ידי ילדי משפחה) – בתחומן של נחלות בעלות מגרשים גדולים המחולקים למגורים ולמשק.
בקשה להיתר מקוצרת: בקשה אשר כוללת רק חלק מהמחויבויות של בקשת היתר רגיל, עבור תוספות קלות למבנה קיים (גדר, גגון, מעלית או מרחב מוגן שיש לו חשיבות בטיחותית במציאות שלנו בארץ).